Szabó Jolán tanárnő emlékére

By | 2018-06-19

Szabó Jolán tanárnő emlékére

Megrendülten búcsúzunk Szabó Jolán Erika tanárnőtől, iskolánk matematika-kémia szakos tanárától, pedagógiai mérés-értékelés szakértőtől, aki 1983. július 1-jétől tagja tantestületünknek. A velünk töltött 35 tanév alatt munkáját a maximalizmus, hivatástudat, precizitás jellemezte. Szaktárgyai tanítása mellett osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, a felnőttoktatás irányítójaként járult hozzá tanítványaink boldogulásához. 2007-től intézményegységvezető-helyettesként vett részt az iskolavezetés munkájában. Kiemelkedő szerepe volt pályázataink megírásában, megvalósításában és elszámolásában. Számtalan programmal, innovatív módszerekkel, taneszközökkel gazdagodott munkája által iskolánk. A Nebuló és a Kállai Jenő alapítványok kuratóriumi tagjaként is az iskolai munka eredményességét támogatta.  Az iskola tanárai, dolgozói, tanulói, szülői közössége tisztelettel és szeretettel őrzi emlékét.