Projekthetek a Reményhírben – 2019

By | 2019-04-23

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható.” /Kosztolányi Dezső/

A fenti gondolatok jegyében április 8-12. között két projekthét eseményei is zajlottak iskolánkban. Az
idén először összekapcsoltuk a magyar nyelv hete és a digitális témahét programjait. Több
korcsoportban szerveztünk játékos nyelvi vetélkedőket és könyvtárhasználati vetélkedőt a
gyerekeknek. A feladatokat az informatika teremben számítógépeken oldották meg tanítványaink. A
feladatmegoldás során nemcsak a gyerekek nyelvi kreativitása, hanem digitális kompetenciájuk is
fejlődött.
Igyekeztünk minél több diákot megnyerni a magyar nyelv ügyének, ezért háromfős csapatok
versenyeztek egymással. Mindenki egy finom csokoládéval távozott, az első helyezettek pedig egy
ötössel is gazdagabbak lettek.