Tantestületi értekezlet – 2019. augusztus

By | 2019-09-11

Tantestületi értekezlet – 2019. augusztus 29.

Fő témája “A tanulói lemorzsolódással kapcsolatos intézmények támogatása” volt.