Hátrányból előnyt

 

szechenyi_2020_logo_allo_color_gradient_CMYK

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0666
Projekt címe: Hátrányból előnyt

„Hátrányból előnyt!” – TÁMOP-3.1.4.C-14

A projekt hosszú távú célja az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten, digitális írástudás, a matematikai és szövegértési kompetenciák fejlesztése, biztonságos közlekedésre nevelés a környezettudatosság területén, ezzel párhuzamosan a tantestület érzékenyítése, innovatív készségének fokozása, módszertani gazdagítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesebb oktatása-nevelése érdekében. Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatának népszerűsítésével.

E célok elérése érdekében a projekt időtartama alatt (2015.05.04.-2015.10.30.) pedagógus továbbképzéseket szerveztünk, szakmai napokon, tapasztalatcserén gondoskodtunk a belső továbbképzésről. A 4. évfolyamos tanulók számára tavasszal és ősszel komplex közlekedési ismereteket oktattunk a gyalogos és kerékpáros közlekedés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátíttatására, valamint gyakorlati ismereteikre alapozva kerékpártúrákat szerveztünk. A 6. évfolyamon szaktárgyi mentorok gondoskodtak a szövegértés, matematikai és digitális kompetenciák kiscsoportos fejlesztéséről. A motiváció növelése érdekében számítógépes tanulmányi versenyt hirdettünk a bevont tanulók számára. A környezeti nevelést augusztusban, mindkét korcsoportban 5 napos erdei iskola megvalósításával gazdagítottuk, 80 gyerek számára biztosítottunk erdei iskolai kirándulást a Balatonnál. A nyári szünetben hetente felkészítést biztosítottunk a javítóvizsgára utalt tanítványaink számára.

A pályázati támogatásból (elszámolható összköltség: 11.995.702 Ft) a digitális kompetenciák fejlesztéséhez, a számítógépes tanulmányi verseny megvalósításához, a digitális tananyagok használatához, az elektronikus naplózás és adminisztráció bevezetéséhez számítógépeket, laptopokat, projektorokat, és ezekhez szükséges perifériákat, szerelvényeket szereztünk be.

Durkóné Illés Bernadett

szakmai vezető

  • Komplex közlekedési ismeretek

  • Szaktárgyi mentorálás

  • Erdei iskola – alsó tagozat – Balaton – Gyenesdiás

  • Erdei iskola – felső tagozat – Balaton – Szántód

  • Tapasztalatcsere Hejőkeresztúron

  • Informatikai továbbképzés

  • Pedagógus továbbképzések