Pedagógusok, munkatársak

Az Eötvös József Általános Iskola pedagógusi, munkatársai

2018/19. tanév

 
Sorszám Név Nevelés-oktatással lekötött órák száma Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb) Egyéb megbízatásai:
1 Bakuczné Kozma Zs.uzsanna 25 könyvtár, fejlszetés +2 óra alapozó terápia (óvoda)
2 Balogh Erika 17 of. (6.a), humán mk.vez. szaktanácsadó (péntek), szertár, kulturális rendezvények
3 Csökmei Mária 23 napközi, 5.b. magyar, rajz, 6.a
4 Dávid Katalin 24 of.,8.b,reál mk.vez DSK elnök, szertár, Bozsik, kémia 8.a, 8.b
5 Dihenné Hoffmann Tünde 26 napközi,mat.,6.a, term.ism:5.a,5.b, 6.a, 6.b, matematika 6.b, kémia 7.a, 7.b
6 Durkó Edit 8 intézményegységvezető Arizona-csoport vezetője, BECS, EFOP mikrocsoport
7 Durkóné Illés Bernadett 3 intézményvezető BECS, EFOP mikrocsoport
8 Durkóné Zolnai Szilvia 20 gyógypedagógus, logopédaia gyakornok (2019.01.01.: Ped.I.) óvoda
9 Farkas Mihály 23 of., 7.b napközi, BOZSIK
10 Fekete Mihály 25 napközi, BOZSIK, testnevelés
11 Hack Ákos Elemérné 22 hitoktató
12 Harcsa Anetta 25,5 of., 8.a, felnőtt szertár
13 Hegyesi Ildikó 22 Lovári szakkör, napközi 6.a
14 Hrabovszki Márta 26 of., 2.a
15 Kissné Fábián Éva 23 4.a DÖK-alsó, napközi 8.a-b

EFOP mikrocsoport

16 Kocsorné Csató Éva 22 népismeret
17 Kotlár Angéla 22 2.a
18 Lipcsei Ágnes GYES
19 Lipcsei Jánosné 25 of., 4.a 6.a matematika
20 Mucsi Krisztina 23 of., 3.a népismeret
21 Őriné Apáti Anna 18 könyvtár, informatika, of. 5.a szaktanácsadó (kedd), napközi
22 Pankotainé Vas Éva 26 of.1.a BECS
23 Patakiné Nagy Margit 22 fejlesztés rajz, hon-és népismeret, (5.a, 5.b), fejlesztés
24 Pataky Attila Zoltánné 2 óraadó TSMT (+Epreskerti)
25 Prorok Ágnes 25 támogató mk.vez. gyermek-és ifjóságvédelem, napközi, fejlesztés
26 Rabatinné Sajben Edit 25 5.a, 5.b.,7.a, 7.b., napközi
27 Rácz Ildikó 9 óraadó énekkar
28 Rózsa Ilona 22 of.,7.a egészségnevelő, szertár, szakképzés:természetismert
29 Szabó Istvánné 10 óraadó gyógypedagógus
30 Szegediné Kutasi Emma 4 óraadó rajz, szertár
31 Szollárné Lovas Gy 25 of.,9,napközi mk.vez. Útravaló, pályaválasztás
32 Varga Henriette 26 of.5.b DÖK, BECS
33 Varga Józsefné 22 3.a
34 Vári László 13 of., 10. rendszergazda, szertár
35 Vári Lászlóné 8 óraadó
36 Zuborné Kalotai Andrea 25 1.a, alsó mk.vez.