Mesehét – 2019

By | 2019.10.15.

A Reményhír alsós diákjainak mesésen telt szeptember utolsó hete. Immár hagyomány, hogy a népmese napjához kapcsolódva Mesehét kezdődik. Minden évfolyam más-más mesét dolgozott fel. A gyerekek báboztak, vetélkedtek, illusztrációt készítettek. A hétfő reggeli közös iskolai áhítat után egy kisdobos adott további feladatot közleményében: Közhírré tétetik!

Ma, a nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 160. évfordulóján az alsós osztályoknak egy-egy mesefa átadatik. Az elsősöknél Az ember a legerősebb, a másodikosoknál A hétszépségű királykisasszony, a harmadikosoknál a Kerek kő, a negyedikeseknél  a Kondás Jankó című mesék jellemzői a falevelekre  feliratik, avagy felrajzoltatik!!!!

Mindenkinek mesés hét kívántatik!

A mesefák sorra elkészültek. Aki nem hiszi, járjon utána!