PROTOKOLL A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

By | 2020.09.01.

PROTOKOLL A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve nagyon sok állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése iskolánkban is.

Jelen protokoll a 2020/2021-es tanévben módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. augusztus 17-én kiadott intézkedési terve alapján készült.

Felkészülésünk a 2020/21-es tanévre

 • Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk és végzünk folyamatosan.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük és vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
 • A szülőknek, az intézménybe érkező látogatóknak az iskolába/óvodába érkezéskor a portán kihelyezett kézfertőtlenítő és saját szájmaszk használata kötelező.
 • Folyamatosan követjük a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat, s azokat közzétesszük a szülők számára is.

Intézkedéseink

 • Az intézményi csoportosulásokat a tanév folyamán az intézmény épületeiben, udvarán meg kell előzni.
 • Az osztálytermekben/csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók, gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését lehetőség szerint kerüljük. Az informatika-, rajz-, énekteremben, fejlesztőszobában, öltözőben, tornateremben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést végzünk.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében lehetőleg szabad téren tartjuk.
 • A testnevelésórákon javasolt mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • Az tanév folyamán esedékes, nagy létszámú tanuló, pedagógus, szülő egyidejű jelenlétével járó (pl. tanévnyitó ünnepség, iskolai ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátok, előírások szigorú betartására.
 • Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a járványügyi szabályok betartása mellett csak belföldre lehetséges szervezni.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg. A szükséges információkat emailben, a KRÉTA rendszeren keresztül, a honlapon vagy az osztályközösségek által alkalmazott egyéb elektronikus felületeken juttatjuk el a szülőhöz.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.
 • A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási és kézfertőtlenítés lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók, gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 • Az iskolában használt sporteszközök, az oktatáshoz szükséges eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
 • Az óvodai játékok, eszközök fertőtlenítését rendszeresen elvégezzük.
 • Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az iskolában az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 • Az ebédlőben használt eszközök tisztántartását, fertőtlenítését az étkeztetést biztosító végzi, kiemelt figyelmet fordít a megfelelő fertőtlenítésre.

Teendők beteg személy esetén

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, gyermek látogathatja! Az oktató-nevelő munkában, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt!

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi védőnőt/orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék fel a gyermek háziorvosát, és annak utasításai alapján járjanak el.
 • Értesítési sorrend: észlelő, védőnő/osztályfőnök, intézményvezető, fenntartó
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos/ házi gyermekorvos jogosult nyilatkozni a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan, akinek egyben kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A gyermek, pedagógus, egyéb dolgozó az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül, az előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkétrési forma mellett részt vesz az oktatásban. A hiányzás nem mentesíti a gyermeket/tanulót az iskolai tanulmányi kötelezettségei teljesítése alól!
 • Egyéb esetben a gyermek/tanuló távolmaradásával kapcsolatban az iskola jogszabályok alapján elkészített alapdokumentumaiban foglaltak érvényesek.

A szülők kötelezettsége a koronavírus elleni védekezés során

Ha a szülő a gyermekén a koronavírus (COVID-19) tüneteit észleli, akkor:

 • nem engedheti a gyermekét az intézménybe,
 • kötelessége jelezni a háziorvos felé,
 • és köteles értesíteni a gyermek/tanuló intézményvezetőjét,
 • csak orvosi igazolással hozhatja gyermekét ismét az intézménybe.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet (igényfelmérés alapján) biztosítjuk, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátjuk.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarend életbelépése esetén a nevelés-oktatás az alapdokumentumokban szabályozott formában, online módon történik. A tanulók ezen időszakban az iskolát tanulási célból nem látogathatják.

Békés, 2020 augusztus 31.

Durkóné Illés Bernadett

    intézményvezető