Rendkívüli munkarend 2021.03.08.-2021.03.31.

By | 2021.03.05.

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozatában a koronavírus járvány III. hullámának erőteljes terjedése miatt a a köznevelési intézmények működését érintő korábban elrendelt intézkedéseken túl további korlátozásokat vezet be.

Ennek értelmében:

  • Az óvodánkban 2021. március hó 8. napjától rendkívüli szünetet rendelt el, az első munkanap 2021. április 7.
  • Az iskolánkban március hó 8. napjától 2021. március hó 31. napjáig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történik. Utána, a tavaszi szünetet követően, az első tanítási nap 2021. április hó 7.
  • A köznevelési intézményekben (óvoda, iskola) gyermekfelügyeletet nem kell szervezni.
  • Az étkezést az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltaknak megfelelően – szülői kérelemre – biztosítani kell, elvitel vagy kiszállítás útján.

Nevelőtestületünk minden pedagógusa azon dolgozik, hogy továbbra is megfelelő színvonalú oktatásban részesüljön gyermeke.

  • Az otthoni tanuláshoz szükséges tananyagok, feladatok elérhetősége biztosított lesz a KRÉTA felületén.
  • Erre az időszakra kialakítottunk egy órarendet, online tanítási órák megszervezésével támogatjuk az otthoni tanulást.
  • A Csillagpontban a tanítási napokon 08.00-14.00 között segítséget nyújtunk azoknak a tanulóknak, akiknek otthon nem áll rendelkezésre informatikai eszköz.

A tantermen kívüli, digitális munkarend nem szünetet jelent, hanem speciális tanulási formát, tehát a gyermeknek otthon, számítógép segítségével, illetve az egyéni lehetőségekhez kialakított módon kell tanulnia.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie kell!

A tananyaggal, kérdéseikkel forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz!

A digitális munkarend ideje alatt 08.00-12.00 között ügyeletet tartunk az iskolában.

Számítunk az Önök segítő, támogató együttműködésére, közös feladatunk eredményes megoldásában.

Köszönettel: Durkóné Illés Bernadett intézményvezető