Élményteli művészeti foglalkozások a Reményhírben

By | 2022.01.20.

2021 őszétől kísérleti jelleggel komplex művészeti terápiás programot indítottunk a Reményhír Intézmény minden tanulójának részvételével. A program keretében Kesjárné Putnoki Kornélia művészetterapeuta vezetésével egyidejűleg történik a gyermekek személyiség- és képességfejlesztése, valamint tehetségkutatása.

A komplex művészeti terápiás foglalkozásokon a gyerekek a különböző képzőművészeti technikákon és eszközökön keresztül kapnak lehetőséget önmagukat megismerni és elfogadni. Az alkotói tevékenység segíti megélni, kezelni és feldolgozni az érzelmeiket. A művészetterápiás elemek elmélyítik a különböző témák üzenetét, előhívják a kreativitást, az alkotói képességek kibontakozását a katarzis élmények megnyilvánulásával.

A program zeneterápiás elemekkel és eszközökkel, meseterápiával, biblioterápiával, filmterápiával, a különböző ritmikus és koreografált énekekkel segíti, hogy megküzdési stratégiát, motivációt, kitörési pontot, életcélt tudjanak találni az esetleges hátrányos élethelyzetből.

Mindeközben megtalálhatják saját önkifejezési eszközeiket is (zene, képzőművészeti ágak – festés, rajzolás, költészet -, tánc stb.), melyekkel még több sikerélményre tehetnek szert, megtalálják értékességüket, megerősödik identitástudatuk és ez kihatással van a kapcsolataikra, kommunikációjukra, szocializációjukra.

A pedagógusok támogató jelenlétükkel biztosítják a foglalkozások zavartalan lebonyolítását és egyúttal a gyermekek számára is biztonságot nyújtanak, valamint az alkotói folyamatban is részt vesznek.

A gyerekek nagyon élvezik a programot és aktívan vesznek részt a foglalkozásokon. A fejlesztés tapasztalható jelei, hogy egyre könnyebben tudják előhívni az alkotáshoz szükséges belső képet, bátrabbak, kreatívabban tudják magukat kifejezni, asszociatív képességük nagymértékben fejlődik és alkotásaik láttán elégedettség tölti el őket. Erről a már eddig született nagyon sok szép alkotás is tanúskodik. A gyermekekben rejlő, program által megjelenő értékeket majd kiállításokon keresztül kívánjuk megmutatni, valamint tervezzük a komplex művészeti foglalkozásokba az óvodások bevonását is.