Megvalósult tehetséggondozó pályázat a Reményhírben

By | 2022.06.21.

Lezárult a Reményhír Intézményben a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján kiírt NTP-INNOV-21-0209 pályázati azonosító számú „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” „Mindenki tehetséges valamiben” c. pályázati program, amely 4.308.000,-Ft támogatásban részesült.

A programba bevont tehetséges tanulók heti rendszerességgel vettek részt művészeti (interperszonális, testi-kinesztetikus), matematikai-logikai és digitális tehetségterületen műhelyfoglalkozásokon. A pályázat keretében a gyerekek tanulmányi utakon jártak Debrecenben, Budapesten és Hatvanban. A program során megvalósultak a vállalt tárgyiasult alkotások is: művészeti tehetségterületen az iskolai gála, digitális tehetségterületen a robotépítés, matematikai-logikai tehetségterületen a szabadtéri sakktábla felfestése és szabadtéri sakkfigurák elkészítése.

A pályázatnak köszönhetően új kezdeményezésű tanórán kívüli élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú komplex tehetséggondozó programot valósítottunk meg.