Búcsú Marika nénitől

By | 2023.04.18.

Kállai Jenőné Marika néni 1926. október 22-én született Békésen. A jó tanuló kislány eljutott a Nagyváradi Állami Magyar Királyi Tanítóképzőbe, ahol 1945-ben szerezte meg tanítói oklevelét. 1945. szeptember 1-jétől dolgozott az akkori 1. Sz. Általános Iskolában, ami később Eötvös József nevét vette fel. Belépésének évében megalapította az iskolai szakszervezetet. Itt töltött el 50 évet aktív oktató-nevelőmunkával, mellyel párhuzamosan végezte szakszervezeti tevékenységét különféle tisztségekben. Több évtizedig vezette a békési Tanügyi Dolgozók Klubját.

Már ezek alapján is elmondható, hogy hűsége a munkához, az emberi közösségekhez kimagasló és példamutató volt. A pedagógus klub mellett másik nyugdíjas klubot is vezetett.

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1966-ban szintén diplomát szerzett, ami akkor a gyakorló iskolai tanítói oklevelet jelentette. Évtizedeken keresztül támogatta a pedagógus jelölteket, az ifjú kollégákat, átadva élettapasztalatát, személyiségének számtalan kimagasló vonását mint gyermekszeretet, következetesség, pontosság, szigorúság, kedvesség és végtelen tisztelet az „ember” iránt. Ezen tulajdonságai és elért kimagasló pedagógiai eredményei alapján nyerte el a városunk köztiszteletben álló pedagógusa címet, a békési emberek elismerését. Mindenütt szerették őt, elismerték eredményeit.

Szakszervezeti munkája vezérfonalának azt tekintette, hogy segítsen az időseknek, akik a nyugdíjazás során elszakadtak anyaintézményüktől. Fontos volt számára, hogy ők is érezzék, törődnek velük. Fáradhatatlan szervező készségét bizonyította a számos alkalommal megrendezett kirándulásokon, közös ebédeken. Örült mások örömének és vigasztalt, ha bánatot látott.

Munkásságát elismerték az Eötvös-emlékérem arany fokozatával és Díszoklevéllel is. Városunk 1999-ben „Békés Városért” kitüntetésben részesítette. 2011-ben kapta meg a helyi hagyományőrző Nefelejcs Egyesület kitüntető elismerését. Életének 95. évében a diplomája GRÁNIT fokozatát is átvehette.

Marika néni egész munkássága, vasakarata, hűsége, emberszeretete példamutató volt mindenki számára. Igazi pedagógus legenda volt Ő, szép és nehéz emberi élet képviselője, megélője, aki bebizonyította, hogy az élet szép, és a sok nehézség mellett rengeteg a jó az életünkben, csak meg kell találni.

Iskolánk volt és jelenlegi dolgozói, volt tanítványai és szüleik nevében tisztelettel veszünk végső búcsút Marika nénitől. Emlékét kegyelettel megőrizzük.