Bázisintézményi program a Reményhírben – Epreskerti Óvoda

By | 2023.10.24.

A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának „Őszmarasztaló hálaadás” című bázisintézményi programja iránt a vártnál nagyobb volt az érdeklődés. Nemcsak a helyi társintézményekből, hanem Sarkadról, Méhkerékről, Mezőgyánból, Komádiból is érkezett regisztráció.

A szakmai napon egy környezet-ének-zene-vizuális nagycsoportos óvodai foglalkozáson fontos szerepet játszott a zenei nevelés: a közös éneklés, a ritmusérzék és a zenei hangok differenciálásának fejlesztése, a zenei anyanyelv megalapozása. A zene segítségével bővültek a gyerekek ismeretei az őszi termésekről. Emellett a zene a harmonikus személyiség fejlesztésének és a hitéleti nevelésnek eszköze is volt. A gyerekek szókincsbővítése számos mondókán keresztül történt. Az óvodások lelkesen, nagy örömmel vettek részt a foglalkozáson.

A szakmai megbeszélés után az óvoda gyönyörűen feldíszített udvarán következett az őszi hálaadó hagyományőrző és hitéleti gyermekprogram a középső csoportosokkal. A zenés, táncos összeállítást az óvodapedagógusok kis énekkara és hangszeres kíséret színesítette.

Örömünkre szolgál, hogy az első óvodai bázisintézményi programunk ilyen nagy érdeklődésre tartott számot és a résztvevők elismerték azt a pedagógiai hozzáadott értéket, amely elengedhetetlenül szükséges a szociális és pedagógiai hátrányokkal egyaránt küzdő kisgyermekek nevelésében.

Összefoglaló kisfilm: https://www.facebook.com/mpeocm/videos/2735019620006389