Felvételi tájékoztató a 2024/2025. tanévre

By | 2023.10.31.

A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (5630 Békés, Jantyik M. u.21-25., OM: 201689) a 2024/2025. tanévben 3 évfolyamos szakképző iskolai képzést indít.

A tanulmányi területet jelölő egyedi kód: 0001.

A meghirdetett tanulmányi terület a szociális ágazatba (22) tartozik, lehetséges szakképzettségi kimenete: Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol

A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

A felvételi pontszám magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika és történelem tantárgyak 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményének átlaga alapján alakul ki. Abban az esetben, ha a tanulónak valamilyen tantárgyból felmentése van, a tantárgy eredménye nem kerül beszámításra. A felvételre javasolt tanulók rangsorolása az így nyert pontszámok alapján történik, valamint szükséges az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Az iskolában nemzetiségi oktatás folyik roma/cigány nemzetiségi népismeret tantárgyból.

A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Minden tanulónk számára biztosítjuk a gyakorlati helyet, első szakmaszerzés esetén az ösztöndíjat, igény és szükség esetén az egyéni fejlesztési tervet.

Letölthető formátum: Felvételi tájékoztató-2024-2025