Komplex alapprogram

A komplex alaprogramról

A Komplex Alapprogram legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása.

A Komplex Alapprogramot alkalmazó iskola egy olyan tudásintenzív tanulószervezet, amelyben a programot komplexszé tevő alprogramok iskolai gyakorlatba történő beemelése javítja a tanulási eredményeket. A DFHT tanítási-tanulási stratégia célja a tudásban heterogén tanulói csoport hatékony kezelése, fókusza a pedagógus által végzett rendszeres státuszkezelés.

Komplex alapprogram

A Reményhír Intézmény pedagógusai a Szegedi Tudományegyetem partnereként a 2018-2019-es tanévben végezték el a KAP 120 órás képzéseit, hogy 2019. szeptember 1-jétől megújult lendülettel, elhivatottsággal vezethessék be az iskolában az új módszertani elemeket.

Minden évfolyamon kínálunk alprogrami lehetőségeket a tanulóknak, ezeket elsősorban a délutáni idősávra terveztük. Megjelenik a Digitális alprogram, Életalapú alprogram, Művészetalapú alprogram, Testmozgásalapú alprogram és a Logikaalapú alprogram.

Pedagógiai programunkat a Komplex Alapprogram bevezetésével együtt átalakítottuk, így ott is megtalálhatók azok az elemek, amelyek intézményi oktató-nevelő munkánk napi szintű munkájába beépítve színesítik módszertani kultúránkat, a tanítási órákat, lehetővé teszik a tanulói differenciálást, a sikeresebb egyéni előrehaladást. Mindennek eredményeként bízunk benne, hogy munkánk eredménye a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenésében és a tanulmányi eredmények javulásában, a motiváltság erősödésében is mérhető lesz.

Alapvető célunk: minden tanítványunkhoz eljuttatni azt az érzést, hogy „Tanulni élmény, a célok meghatározása, a továbbtanulási utak kijelölése könnyebbé és tudatosabbá válik, tudva azt is, hogy csak folyamatos tanulással érhetők el eredmények. Mindezt azonban megtehetjük játékosan, egyénre szabottan, az egyéni képességeket szem előtt tartva. Együtt!

Komplex alapprogram 1