Komplex alapprogram

A komplex alaprogramról

A Komplex Alapprogram legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása.

A Komplex Alapprogramot alkalmazó iskola egy olyan tudásintenzív tanulószervezet, amelyben a programot komplexszé tevő alprogramok iskolai gyakorlatba történő beemelése javítja a tanulási eredményeket. A DFHT tanítási-tanulási stratégia célja a tudásban heterogén tanulói csoport hatékony kezelése, fókusza a pedagógus által végzett rendszeres státuszkezelés.

Komplex alapprogram

A Reményhír Intézmény pedagógusai a Szegedi Tudományegyetem partnereként a 2018-2019-es tanévben végezték el a KAP 120 órás képzéseit, hogy 2019. szeptember 1-jétől megújult lendülettel, elhivatottsággal vezethessék be az iskolában az új módszertani elemeket.

Minden évfolyamon kínálunk alprogrami lehetőségeket a tanulóknak, ezeket elsősorban a délutáni idősávra terveztük. Megjelenik a Digitális alprogram, Életalapú alprogram, Művészetalapú alprogram, Testmozgásalapú alprogram és a Logikaalapú alprogram.

Pedagógiai programunkat a Komplex Alapprogram bevezetésével együtt átalakítottuk, így ott is megtalálhatók azok az elemek, amelyek intézményi oktató-nevelő munkánk napi szintű munkájába beépítve színesítik módszertani kultúránkat, a tanítási órákat, lehetővé teszik a tanulói differenciálást, a sikeresebb egyéni előrehaladást. Mindennek eredményeként bízunk benne, hogy munkánk eredménye a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenésében és a tanulmányi eredmények javulásában, a motiváltság erősödésében is mérhető lesz.

Alapvető célunk: minden tanítványunkhoz eljuttatni azt az érzést, hogy „Tanulni élmény, a célok meghatározása, a továbbtanulási utak kijelölése könnyebbé és tudatosabbá válik, tudva azt is, hogy csak folyamatos tanulással érhetők el eredmények. Mindezt azonban megtehetjük játékosan, egyénre szabottan, az egyéni képességeket szem előtt tartva. Együtt!