Reményhír Intézmény felnőttek gimnáziuma

Esti Gimnázium Békésen

Reményhír Intézmény Felnőttek Gimnáziuma

A Reményhír Intézmény Felnőttek Gimnáziuma  2024 szeptemberben nyitja meg kapuit Békésen, esti képzési formában, érettségire készülők számára. Az Iskola várja a munka és család mellett tanuló, kevés szabadidővel rendelkező felnőtteket is!

Szerezz érettségit most!

Iskolánk diákjai részben online formában is  tanulhatnak, és az érettségi felkészülés mellett nyelvvizsgát, vagy ECDL végzettséget is szerezhetnek. Álláskereső tanulóink, díjmentes munkaerőpiaci tréningen és tanácsadáson vehetnek részt. 

Reményhír Intézmény Esti Gimnázium Békés

Iskolánkról röviden

Miért válassz bennünket?

Esti gimnázium általános ismertető

01

Évfolyamok száma

Mint minden esti gimnázium, 8 általános iskolai végzettséggel, alap esetben 4 éves (9-12. osztály).  Korábbi végzettségtől függően, lehet rövidebb a képzési idő, akár egy-három év is. Jellemzően szakmunkás végzettségűeknek 3 év. Ők a 10. osztályban kezdenek.

02

Tervezett kezdés

Tanéves rendszerben indulnak az évfolyamok, így a tanévkezdés szeptember1-e. A 2024-2025.tanévre 2 évfolyam indításáttervezzük (9-10. évfolyam)  Tapasztalatok alapján, erre van a legtöbb jelentkező.

03

Osztálylétszámok

A jogszabály az osztálylétszámokat 34 főben maximalizálta. Mi a finanszírozás miatt törekszünk a maximális létszámokra, de minimum 30 főre van szükség évfolyamonként a rentábilis működéshez. Indulhatunk kevesebb fővel is, szeptember végéig még felvehetők diákok.

04

Tandíjmentesség

Államilag finanszírozott gimnáziumról van szó, így a diákoknak nem kell tandíjat fizetniük. Jó hatású, ha kötelezően megvásárolandó tankönyvek sincsenek, a tananyagot a tanulók elektronikus formában, vagy fénymásolva kapják, díjmentesen. 

05

Tanári kar

A Gimnázium oktatói, a megye kiválóan felkészült középiskolai tanárai, aki évek óta érettségiztetnek is. Türelmes,toleráns oktatók, aki mindenben segítik a tanulóinkat az előrehaladásukban.

06

Oktatási rend, bejárás

A Gimnáziumban, hetente két alkalommal lesz oktatás, esti időpontokban terveink szerint, a két oktatási nap (hétfő és szerda), az előadások pedig 16.00 órától – 19.30 óráig tartanak. Ez az időpont, a munka mellett tanulók kedvéért lettígy kialakítva. A késés nem gond, nem minősül hiányzásnak.

07

Online részvétel

A Gimnáziumban tervezzük, hogy a távolabb élő diákjaink is beiratkozhassanak hozzánk és online is követhessék az előadásokat. A rendszer kialakítása még folyamatban van. Természetesen ők sem mentesülnek az alól, hogy alkalmanként személyesen vegyenek részt az órákon. 

08

Hiányzás

A Gimnáziumban a hiányzás megengedett, a távollétet igazolni sem kell, csak jelezni szükséges (e-mailen). A megengedett hiányzás az órák 50%-a, ezt meghaladóan a tanulóknak tantárgyi osztályozó vizsgát kelltenniük a félév végén.

09

Vizsgák

A Gimnázium osztályaiban az órákat rendszeresen látogató diákoknak nem kell semmilyen tantárgyból vizsgázniuk, hiszen a tantárgyi záráshoz, kellő számú jeggyel fognak rendelkezni a félév végéig (órai munka, otthoni feladatok). Az állandóan hiányzó diákok,  osztályozó vizsgával zárhatják a tanévet.

10

Classroom, KRÉTA

A diákok a Classroom rendszerben kapják otthoni feladataikat és az órák anyaga is ide lesz feltöltve. Ezen keresztül küldhetik vissza a tanároknak a megoldott dolgozatokat és projektfeladatokat. A KRÉTA-elektronikus naplóban követheti az osztályzataik  alakulását, hiányzásaikat, stb.

11

Diákigazolvány

A Gimnázium diákjai diákigazolvány használatára lesznek jogosultak, életkortól függetlenül. A kérelmet a Kormányhivatalban kell indítani, majd az iskola ideiglenes igazolványt állít ki. A plasztik kártya átfutási ideje körülbelül 3 hét. A diákigazolvány utazási kedvezményt jelent a tanulók számára.

12

Jelentkezés a Gimnáziumba

A Gimnáziumba 16 éves kortól lehet jelentkezni. Kiskorúak csak szülői jóváhagyással jelentkezhetnek. Felső korhatár nincs. A jelentkezés kizárólag személyesen történhet. Jelentkezéshez szükséges (korábbi bizonyítványok, személyi igazolvány, lakcím-, adó-, és TAJ kártya).

13

Tantárgyak

A Gimnáziumban a diákok a közismereti tantárgyakon túl, nyelveket, digitális kultúrát és  természettudományos tantárgyakat is tanulnak. Egy-egy oktatási napon, kizárólag 1 tantárgy oktatása folyik. Az egész tanéves órarendet a tanulók megkapják a tanév elején, így könnyen tudnak tervezni. 

14

Idegen nyelv, informatika

A Gimnáziumban az érettségire felkészítés mellett, kiemelt hangsúlyt fektetünk az angol nyelv és az informatika oktatására. Terveink szerint, a legkiválóbb diákjaink állami nyelvvizsgát és/vagy ECDL végzettséget is szerezhetnek. Mindkettő vizsgalehetőséget “helyben” biztosítjuk, ennek külön költsége van. 

15

Tréningek a Gimnáziumban

Diákjaink a tanulmányaik során munkaerőpiaci, vállalkozási és továbbtanulási tréningeken vehetnek részt díjmentesen. A tréningeket követően, a tanulók számára meghatározott órakeretben, egyéni mentoritámogatást is nyújtunk.

16

Álláskeresési támogatás

A tanulmányaik mellett, várhatóan sok diákunk nem rendelkezik munkahellyel, így számukra nagyon fontos az elhelyezkedésüket segítő támogatás rendszer kialakítása (tréningek, egyéni mentori támogatás, álláspályázatok összeállítása, munkahelyek közvetítése). A támogatás nyújtása erősíti az “iskolai kötődést” is.

17

Közösségi programok

Annak érdekében, hogy folyamatosan erősítsük az összetartást a közösségeken belül, rendszeresen szervezünk közösségi és szabadidős programokat a tanulás mellett (bográcsozás, csapatépítés, kirándulások, közös játékok, együtt töltött ünnepek).

18

Mentori támogatás

A hátrányos helyzetű, sok esetben távol élő diákjaink számára nélkülözhetetlen a tanulmányaikat segítő támogatás beépítése az oktatási folyamatba (mentorálás, számítógép biztosítás, egyéni beszélgetések, egyéb támogatás és segítségnyújtás).

Érettségizz le nálunk!

További információk

Reményhír Intézmény Felnőttek Gimnáziuma