bázisintézmény

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Továbbra is Bázisintézmény marad a Reményhír!, 2020-2023

Értesítés a cím elnyeréséről, 2020

Az intézményről:

A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója (MPE-OCM) által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ.

A több mint 110 éves iskola a 2012/13-as tanév előtt önkormányzati fenntartásban működött. Békés első népiskolája volt külön lány és fiúiskolával. 1986-ban egy modern, 20 termes/szaktantermes épületegyüttessel bővült.

Az iskola helyileg a város központjához közel, de a nehéz körülmények között élő, főként roma családok, által sűrűbben lakott területen van. Ennek eredménye, hogy tanulóink többsége szociális vagy pedagógia hátránnyal jön az iskolába, és roma családból származik. Az OCM 2012-ben azért is vette át az iskolát, hogy ezeken a gyerekeken és családjukon segítsen. A misszió az oktatáson kívül más módon is próbálja jobbá tenni a cigányság életét (pl. munkahelyteremtés, szociális gondozás, hitélet).

Jelenleg az általános iskolába 163 tanuló jár. 25 főállású pedagógus, 11 óraadó, köztük gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Nagy részük két diplomával, szakvizsgával rendelkezik. Pedagógia asszisztensek és missziós munkatársak segítik a munkájukat.

A régi és az új fenntartó, iskolavezetés, tantestület, minden lehetőséget megragadott, megragad, hogy az oktatás színvonala, az iskola megítélése javuljon. A pályázatok (HEFOP, TÁMOP, TIOP, PHARE) az oktatási módszerek, az oktatási eszközök fejlesztését, az esélyegyenlőség biztosítását célozták meg. Iskolánkban magyar nyelvű roma nemzetiségi oktatást folytatunk. A nemzetiségi oktatás területén először 2017-ben nyertük el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A „Bozsik” labdarúgó program, valamint a művészeti tehetségfejlesztő műhelyek is (hangszeres zene, tánc, színjátszás) azt a célt szolgálnák, hogy tanulóink minél több irányban ki tudjanak bontakozni.

Évek óta sok tanuló kap mentori segítséget a tanuláshoz az Útravaló program támogatásával. A 2014/15-ös tanévtől a szakképzést is biztosítjuk az intézményen belül. Ez szintén tanulóink lehetőségeit növeli a továbbtanulásban. Jelenleg két osztály tanul szociális ápoló és gondozó szakon.

A 2017/2018-as tanévtől az Alapfokú Művészeti Iskola indításával kívánjuk meglévő tanítványaink és a város más intézményeiből érkező diákok részére a tehetséggondozást, művészeti képzést biztosítani.

Az iskolában nagy hagyománya van az IKT eszközök használatának. A város általános iskolái között minden informatikai fejlesztésben az elsők között voltunk. A mindenkori iskolavezetések maximálisan támogatták az informatika alkalmazását, természetesen a pénzügyi lehetőségeken belül. Jelenleg minden teremben van internet, aktív tábla vagy projektor. 12 aktív tábla van. Majdnem minden pedagógus rendelkezik ECDL bizonyítvánnyal.

Alapvető célunk fejlődni, újabb jó gyakorlatokat megismerni és iskolánk hétköznapjaiba beépítve hatékonyabbá tenni oktató-nevelő munkánkat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a pedagógiai hátránnyal küzdő tanulók körében, mindemellett ismereteket, tapasztalatokat átadva segíteni más, hasonló helyzetben lévő iskoláknak.

A fenntartóval és munkatársainkkal azt szeretnénk, hogy minél többen ismerjék meg és ismerjék el az itt folyó magas színvonalú, gyermek-és családközpontú munkát. Tanulóink legyenek sikeresek, tudjanak kitörni a jelenleg egyre jobban megbélyegzett, előítéletekkel teli állapotból.

Bázisntézményi rendezvényeink 2023-2026

Nyílt nap az ötödik évfolyamon -alsó-felső átmenetet segítő program

Őszmarasztaló hálaadás – Epreskerti Óvoda, 2023.10.19

Elsős nyílt nap – óvoda-iskola átmenet – 2023-11-15

Bázisintézményi rendezvényeink 2020-2023

Meghívó szakmai konferenciára – 2023.04.05.

Nyílt nap az első évfolyamon – 2022.11.23.

Roma kulturális projektdélután – 2022.11.16.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon – 2022.10.18.

Szakmai konferencia: A művészeti nevelés szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében – 2022.04.11.

Zsánesz románesz? – 2022.04.08.

Nyílt nap az elsősöknél 2021. november 17.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon-2021. október 07.

Meghívó nyílt nap-2021-10-07

Tininap-“Nyit-áss!”-2021.május 28.

“Nyit-áss!”- Tini nap – közösségfejlesztő jó gyakorlat bemutatása, 2021.május 28.

On-line szakmai konferencia, 2021. március 29.

Bázisintézményi rendezvényeink 2017-2020

Bázisintézmény lett iskolánk, 2017. (2017-2020)

Nyílt nap az első osztályban, meghívó, 2019. november 14.

Nyílt nap az első osztályban, 2019. november 14.

DFHT bemutató óra-meghívó, 2019.november 08.

DFHT bemutató óra az Őszi Pedagógiai Napok keretében, 2019.november 08.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon-meghívó, 2019. október 17.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon, 2019. október 17.

“A pedagógus is ember” – Szicsek Margit szakpszichológus előadása, 2019. április 17.

Meghívó szakmai konferenciára, 2019. április 17.

Roma népismeret – bemutató óra, meghívó – 2019. március 26.

Meghívó elsős nyílt napra, és Bozsik-bemutatóra, 2018. november

Nyílt nap az első osztályban, 2018. november 15.

BOZSIK-program bemutató foglalkozása, 2018. november 22.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon, 2018.október 25.

Szakmai konferencia: “Hogyan kommunikáljunk a diákokkal, hogy célt érjünk?”, 2018. április 19.

Meghívó szakmai konferenciára, 2018. április 19.

Könyvtári jó gyakorlatunk bemutatása, 2018. április 17.

Meghívó könyvtári bemutató foglalkozásra, 2018. április 17.

Hálózati Tanulás Műhely és Pedagógiai Műhely foglalkozások, 2017. november 15

Meghívó – Hálózati Tanulás Műhely és Pedagógiai Műhely foglalkozásokra, 2017. november 15.

Nyílt nap az ötödik évfolyamon, 2017. október 16.

Orosházi pedagógusok látogatása, 2017. május 29.

  1. A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell

2.1 Magyar nyelvű roma/cigány kisebbségi oktatás

Cél: tanítványaink minél alaposabban ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, hagyományait. Arra neveljük őket, hogy vállalják származásukat. Mindent megteszünk azért, hogy a tankötelezettségnek a többséghez tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget.

megnevezés, bevezetés dátuma

célcsoport, intézménytípus, alkalmazási terület, megosztás formája

cél, leírás

humánerőforrás-igény, eszközigény, időigény

Roma/ cigány népismeret oktatása

2013/2014-es tanév

Az általános iskola valamennyi osztályának tanulói (nem csak roma származásúak).

Tanítási órák

Bemutató foglalkozás

Biztosítja a tanulók számára a romák kulturális értékeinek megismerését, a cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismereteket.

Megfelelő végzettségű pedagógus

Szülői nyilatkozat a részvételi szándékról.

Szakirodalom, tankönyv, egyéb ismerethordozó.

Heti 1 óra

Kulturális programok:

zene (gitár) tánc

Romák világnapja: április 8.

Roma holokauszt áldozatainak emléknapja: augusztus 2.

2013/2014-es tanév

Az általános iskola valamennyi osztályának tanulói (nem csak roma származásúak).

Ünnepi műsorok, kulturális rendezvények

A gyermekek ápolják hagyományaikat, erősödik önértékelésük. Megmutathatják tehetségüket a roma közösségen kívül is.

Megfelelő felkészültségű szakember, hangszerek, fellépőruhák.

Tehetséggondozás

2009/2010-es tanév

Általános iskola felső tagozat két korcsoportja

Országos cigány népismereti verseny

Korcsoportonként (5-6., 7-8.) a legtehetségesebb gyermekek jutnak el a döntőig, találkoznak az ország más vidékéről érkező roma társaikkal.

Jól motivált tanulók, nagy versenytapasztalatú pedagógus, támogató család, utazási lehetőség.

Családi nap

2018/2019-es tanév

Az általános iskola valamennyi osztályának tanulói, szülők

Közös program a szülőkkel

A szülői ház és az iskola jó kapcsolatának kiépítése, megerősítése, a szülők bevonása az iskolai eseményekbe

Szerepelni szerető tanulók, felkészítő pedagógusok

Évente két alkalommal

2.2 Hátránykompenzáció

Cél: olyan programok megvalósítása, amelynek eredményeképpen a pedagógiai  és/vagy szociális hátrányt szenvedő tanulóink fejlődésbeli elmaradása csökken, segítve őket ezzel a továbbtanulásukban, a társadalmi beilleszkedésben. A pedagógus, a gyermek és a szülő kölcsönös együttműködésén alapuló gyakorlatunk elfogadtatásával, a megfelelő szakemberek bevonásával iskolánk elismertségének fokozása.

megnevezés, bevezetés dátuma

célcsoport, intézménytípus, alkalmazási terület, megosztás formája

cél, leírás

humánerőforrás-igény, eszközigény, időigény

Pályázatok, ösztöndíjak, mentor programok.

2008/2009-es tanév

A 7-8.évfolyam számára nyílik lehetőség az Útravaló ösztöndíj- programra. Hetedikesek rendszeresen mennek „Határtalanul” kirándulásra. A NTP-s pályázatokon is sok sikert értünk már el.

A diák-mentor kétszemélyes kapcsolatában bizalom alakul ki, ami hatékonyabbá teszi a tanulást. Egyéb pályázataink hozzájárulnak ahhoz, hogy iskolán kívül, természet- közelben élménnyé váljon a tanulás.

Pályázatírásban tapasztalt munkatársak, innovatív, szociálisan érzékeny pedagógusok. Összehangolt időbeosztás.

Csillagpont közösségi ház a szegregátum területén.

2014/2015-ös tanév

Általános iskolás gyerekek és szüleik; Korrepetálás, szabadidős programok, szülők segítése.

Közelebb megyünk a családokhoz. Erősödik az együttműködés, a bizalom.

Az épület fenntartása, működtetése.

Arizona program

2016/2017-es tanév

A tanórán nem szabálykövető tanulók konfliktuskezelése tantermen kívül.

Konfliktusfeltárás, konfliktuskezelés az Arizona szobában. Hatására az órai rendbontások száma csökken.

Egy puritán berendezésű helyiség, Arizona csoport létrehozása, felkészítés, belső továbbképzés.

Tini nap

2013/2014-es tanév

Az általános iskola valamennyi osztályának tanulói; Tanítás nélküli nap

Közösségfejlesztés, melyben kapocs az egyház. Szabadidős tevékenységek.

Missziós munkatársak, játékok, sporteszközök

Évente 2 nap

2.3 Az iskolafokok közötti átmenetet segítő program

Cél: Az iskolafokok közötti átmenet megkönnyítése, zökkenőmentessé tétele. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása, a szülőkkel való kapcsolattartás kialakítása, megerősítése.

megnevezés, bevezetés dátuma

célcsoport, intézménytípus, alkalmazási terület, megosztás formája

cél, leírás

humánerőforrás-igény, eszközigény, időigény

Óvoda-iskola átmenetet segítő program

2012/13-as tanév

Nagycsoportos óvodások; Óvoda; Nyílt nap; Óvodások és óvodapedagógusok látogatása az iskolában, tanítók látogatása az óvodában; közös programok a szülőkkel, óvodásokkal.

Az eseményre szülőket és óvónőket hívunk meg, saját kollégáink számára hospitálási lehetőséget biztosítunk. A meghívottak bepillantást nyerhetnek a tanítás-tanulás folyamatába, képet kaphatnak a gyermekek fejlődéséről.

Elkötelezett és kreatív tanítók

Társasjátékok, irodaszerek

Novemberben 1 nyílt nap

Látogatások 1-1 órában

Alsó-felső tagozat közötti átmenetet segítő program

2012/13-as tanév

Általános iskola ötödik évfolyamos tanulói; Szülők; Tanárok és tanítók hospitálásai egymásnál; Nyílt nap

Az alsó és a felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentessé tétele. Lehetőség biztosítása az osztályok volt tanítóinak és jelenlegi szaktanárainak a tapasztalatcserére. Kapcsolattartás a szülőkkel.

Jól képzett szaktanárok

Novemberben 1 nyílt nap

Hospitálások 1-1 órában

Kapcsolattartó:

Balogh Erika (intézményegység-vezető, vezető szaktanácsadó)

06-70/384-5569

06-70/679-2472

Email: beerika@gmail.com