Névadónkról

Erdős Kamill (Bp., 1924 – Gyula, 1962)

Ciganológus, etnográfus, nyelvész.

Katonatisztként francia hadifogságba került.  Elsajátította az ún. kárpáti cigány és oláh cigány nyelvjárást, majd e témakörben nyelvi és néprajzi anyagot gyűjtött, így kimunkálta a hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítését.

Érdeklődött népi kultúránk egész területe iránt: törekedett a hitvilág, a népi társadalom, az anyagi kultúra jelenségeinek megismerésére. A cigánykutatás történetével is foglalkozott.

Részlettanulmányai a Néprajzi Közlemények, Journal of the Gypsi Lore Society (Edinburgh), Études Tziganes és Psyché (Paris) c. folyóiratokban jelentek meg.

F. m. A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon (Gyula, 1959). – Irod. Dankó Imre: E. K. (Ethn., 1962).