Fejlesztésen

Fejlesztésen: Vizuális észlelés (azonosság-különbség, alak- háttér megkülönböztetés), figyelem, memória, sorritmus, rész- egész, sorrendiség, ok-okozat, szókincs, beszédkedv, számolás, pótlás, auditív észlelés,…

Tovább...Fejlesztésen